24. september 2020

Dette har gjort meg glad uke 39 Svein Åge Solli

Satsing på misjonsarbeid blant barn, unge og unge vaksne. Det gler dagens misjonsleiar, som er Svein Åge Solli i Region Sør av Norsk Luthersk Misjonssamband

pTro
pTro
Dette har gjort meg glad uke 39 Svein Åge Solli
/