25. januar 2023

Det som står igjen

Kva er det som står igjen etter oss mennesker? Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar oss med til ei kunstnerisk og historisk vandring. 

Programleiar: Inge Kallestad

pTro
pTro
Det som står igjen
/