3. februar 2021

Det snudde ved bøn

Ein bønneaksjon då han var alvorleg koronasjuk blei eit vitnesbyrd om bønnens makt for svært mange . Aktiv som artist i nesten 50 år – og politiker sidan 2005, Roland Utbult er framleis svært aktiv.
Å vere politikar tek mykje tid, men er viktig seier han- og det er viktig for han å halde fast på trua, elles har han ingenting å kome med i politikken.

Intervju og reportasjer
Intervju og reportasjer
Det snudde ved bøn
/