15. oktober 2021

Det livssynsåpne samfunn og tragedien i Kongsberg

De siste dagene har vært preget av kontrastfylte hendelser i Norge. pTro-presten Vidar Mæland Bakke reflekterer i dagens «spire» over hva det betyr å være et livssynsåpent samfunn der troen ikke skjules men holdes fram i lyset. Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

pTro
pTro
Det livssynsåpne samfunn og tragedien i Kongsberg
/