21. desember 2022

Dei to som venta

Då Maria og Josef tok med seg Jesusbarnet til tempelet møtte dei to som venta på Frelsaren. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland fortel meir om dette møtet. 

Programleiar: Inge Kallestad 

pTro
pTro
Dei to som venta
/