18. juni 2020

Byggmester og disippel

Han er opptatt av å vere disippel av Jesus og skildrar seg sjølv som ein bortkomen son som kom heim.  Det førte  til eit ønske om å nå ut til alle med dette budskapet. Kristent disippelliv er ein respons som vi treng å gje, seier han.  Martin Sele frå Senja er tømmermann, og fortel her til Anne Birgitte Lillebø Bøe kvifor det nettopp blei det yrkesvalget.

pTro
pTro
Byggmester og disippel
/