9. mars 2023

Bønnesvaret til Abraham og Sara

Ufrivillig barnløshet er en stor smerte for mange mennesker, og det later til å være ganske uavhengig av kultur og tidsepoke. Det er en form for sorg som kan være vanskelig å sette seg inn i for andre, sier ptro-presten Vidar Mæland Bakke i dagens «spire» som han har kalt «Bønnesvaret til Sara og Abraham». Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke. 

pTro
pTro
Bønnesvaret til Abraham og Sara
/