24. august 2022

Bønn før åpningstid

Serien «Dette har gjort meg glad» er ein serien med korte historiar til oppmuntring frå misjonsarbeid rundt om i landet er på lufta kvar onsdag. I dag har me med oss ein som ikkje har vore med før. Bjarte Rydland er dagleg leiar for ein kjede med 35 gjenbruksbutikkar, dreven av Norsk Luthersk Misjonssamband. Du har kanskje sett skiltet NLM Gjenbruk? Kjeden er forøvrig no i ferd med å skifta navn til Gjenbruken. Intervjuer her er Inge Kallestad

Intervju og reportasjer
Intervju og reportasjer
Bønn før åpningstid
/