5. juli 2020

Bibeltime 6 Sverre Bøe: Profeten Daniel

Dette er siste del i ein bibeltime-serie frå Sverre Bøe der han tek for seg profeter i GT. Desse talane heldt han på Camp Kvitsund sommaren 2020. Denne handlar om profeten Daniel og vennene hans.

pTro
pTro
Bibeltime 6 Sverre Bøe: Profeten Daniel
/