5. juli 2020

Bibeltime 3 Sverre Bøe: Profeten Jesaja

Opptak frå Camp Kvitsund sommaren 2020. Sverre går gjennom nokre av profetane i det gamle testamentet.

pTro
pTro
Bibeltime 3 Sverre Bøe: Profeten Jesaja
/