5. juli 2020

Bibeltime 2 Sverre Bøe: Profeten Jona

Sverre Bøe held fram med serien over profeter frå bibelcampen Camp Kvitsund Camp sommaren 2020.

pTro
pTro
Bibeltime 2 Sverre Bøe: Profeten Jona
/