5. juli 2020

Bibeltime 1 med Sverre Bøe: Profeten Amos

Dette er første bibeltime i ein serie frå Kvitsund Camp sommaren 2020. Sverre Bøe tek for seg nokre av profetane i det gamle testamentet. Idag: Amos.

pTro
pTro
Bibeltime 1 med Sverre Bøe: Profeten Amos
/