27. januar 2020

Bibelguiden: Filipperbrevet, ep. 8

Bibelguiden: Filipperbrevet, ep. 8

I nokre tidligare episodar om dette brevet har me sett nærare på det hjerteliga forholdet mellom Paulus og dei kristne i Filippi, og me har sett på den takknemlegheita for frelsa og frelsaren som prega både avsendar og mottakarar av dette brevet.

Bibelguiden fra pTro
Bibelguiden fra pTro
Bibelguiden: Filipperbrevet, ep. 8
/