24. januar 2020

Bibelguiden: Filipperbrevet, ep. 7

Bibelguiden: Filipperbrevet, ep. 7

Det var eit veldig nært forhold mellom Paulus og desse kristne i Filippi, og me ser det i både ordval og den fortrulege tona som pregar brevet. Eit av dei sterkaste uttrykka finn me i kapittel 2, vers 12, der han kallar filipparane «mine elskede barn». Ordet «barn» kunne Paulus bruka om menneske han sjølv hadde fått føra til tru på Jesus – han var deira åndelege far

Bibelguiden fra pTro
Bibelguiden fra pTro
Bibelguiden: Filipperbrevet, ep. 7
/