23. januar 2020

Bibelguiden: Filipperbrevet, ep. 6

Bibelguiden: Filipperbrevet, ep. 6

I Det nye testamentet i Bibelen har me eit brev som blir kalt for gledesbrevet. Det er skreve av Paulus til dei kristne i byen Filippi i det nordlige Hellas, og innhaldet i brevet er eit gripande vitnesbyrd – både om det varme forholdet mellom Paulus og dei han skriv til – og eit gripande vitnesbyrd om den frelsa og den frelsaren Paulus hadde fått ta imot.

Bibelguiden fra pTro
Bibelguiden fra pTro
Bibelguiden: Filipperbrevet, ep. 6
/