20. januar 2020

Bibelguiden: Filipperbrevet, ep. 3

Bibelguiden: Filipperbrevet, ep. 3

Det Paulus hadde fått bety for desse kristne filipparane, skapte eit veldig varmt forhold mellom han og denne menigheita. Brevet hans til dei renn over av den gleda og takknemligheita som prega forholdet mellom dei.

Bibelguiden fra pTro
Bibelguiden fra pTro
Bibelguiden: Filipperbrevet, ep. 3
/