5. februar 2020

Bibelguiden: Filipperbrevet, ep. 15

Bibelguiden: Filipperbrevet, ep. 15

I Bibelen finn me eit brev som har fått tilnamnet «gledesbrevet». Det dreier seg om eit brev Paulus skreiv til dei kristne i byen Filippi, menneske som var medlemmer av ei menigheit han sjølv hadde grunnlagt fyrste gong han besøkte byen. Me kan med ganske stor sikkerheit tidfesta dette besøket til år 50 eller 51.

Bibelguiden fra pTro
Bibelguiden fra pTro
Bibelguiden: Filipperbrevet, ep. 15
/