3. februar 2020

Bibelguiden: Filipperbrevet, ep. 13

Bibelguiden: Filipperbrevet, ep. 13

I det nye testamentet i Bibelen finn me eit brev som Paulus skreiv til dei kristne i byen Filippi. Fillipparbrevet kallar me det. Men brevet blir òg kalt gledesbrevet, for akkurat dette brevet skiller seg ut ved å seia mykje om glede. Det er tydeleg at Paulus sjølv var glad då han skreiv dette brevet, og det er i seg sjølv ganske påfallande, for me veit at brevet er skrive frå eit fengsel.

Bibelguiden fra pTro
Bibelguiden fra pTro
Bibelguiden: Filipperbrevet, ep. 13
/