23. august 2022

Bedehus «replantet»

Nesttun bedehus er et ganske stort og tradisjonsrikt bedehus i en folkerik bydel sør for Bergen sentrum. Forsamlingen har etter hvert blitt mindre og stadig mer grå i hårene. Men det var inntil en uventet telefon kom fra en gruppe unge familier med en idé. Søndag 21. august ble Nesttun bedehus «replantet» og «relansert» under navnet Logoskirken. Arne Meier er leder for interimstyret. 
Foto: Logoskirken

pTro
pTro
Bedehus "replantet"
/