27. november 2020

Barn og foreldre

«Det er oppsiktsvekkende hvilken status de første kristne tidlig begynte å gi barna i fellesskapet», forteller pTro-presten Vidar Mæland Bakke i denne «spiren» som handler om barn og foreldre.»

pTro
pTro
Barn og foreldre
/