28. august 2023

Apostel med torn i kjøtet

Kvifor skriv apostelen Paulus om at han hadde ein «torn i kjøtet»? Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar oss med til bibelhistorien frå 2.Korintarbrev kapittel 12. 

pTro
pTro
Apostel med torn i kjøtet
/