25. mai 2022

Alle steder og alle tider

Kristi Himmelfart er den dagen da disiplene så Jesus forsvinne gjennom Kairos-vinduet og inn i det evige, sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke, som i dagens episode i serien «Kairostider» tillater seg å dele noen ganske så høytflyvende tanker, siden det tross alt er dagen før Kristi Himmelfart. Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

pTro
pTro
Alle steder og alle tider
/