6. januar 2022

Agenda316 vil nå nye lesere

Portrettintervju med personer som har sterke historier er viktig for mange lesere av magasinet Agenda316 sier redaktør Kristin Wennemo Malmin.
1. januar i år ble magasinet Agenda316 et eget selskap med Kristin Wennemo Malmin som redaktør. Bakgrunnen for dette var for å skille ut regnskapet fra Normisjon som eier,  men en ønsker og å utvide lesergruppen med at bladet også blir tilgjengelig som elektronisk magasin for lesing på skjerm.

Intervju og reportasjer
Intervju og reportasjer
Agenda316 vil nå nye lesere
/