12. november 2021

Å se fremover

Også i dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke tar han utgangspunkt i Salme 121. Den hjelper oss ikke bare til å se oppover, men også til å se fremover, mener Vidar! Han er til daglig prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

pTro
pTro
Å se fremover
/