1. august 2022

Å ha lov å bruke utestemme inne

«Som menighetsleder er det fristende å skape et innendørsklima der høye stemmer og kritiske røster regnes som et problem», sier pTro-presten Vidar Mæland Bakke i denne «sommer»-spiren, der han blant annet kommenterer reaksjonene etter terroren i Oslo, 25. juni. Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

pTro
pTro
Å ha lov å bruke utestemme inne
/