20. juni 2022

Å bli stor i stort arbeid

-Det som er farleg for oss er hvis me blir store og ikkje treng Guds hjelp, seier kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland. Han snakkar om å  bli store i oss sjølve, i eit stort og omfattande misjonsarbeid.

Programleiar: Inge Kallestad

pTro
pTro
Å bli stor i stort arbeid
/