22. april 2022

771 Bibelguiden – Profeten Nahum del 1 Kap 1

Profeti mot Ninive. Herren er vred på Ninive og all ondskapen som foregår der.

Nahum
Nahum
771 Bibelguiden - Profeten Nahum del 1 Kap 1
/