20. april 2022

769 Bibelguiden – 4 Mosebok del 24 Kap 34,1-35,8

Oversikt over de framtidige grensene for Israel og hvordan landet skal fordeles

4.Mosebok
4.Mosebok
769 Bibelguiden - 4 Mosebok del 24 Kap 34,1-35,8
/