21. mars 2022

750 Bibelguiden – 4 Mosebok del 5 Kap 8,1-9,14

Innvielsen av levittene og forskrifter om hvordan påskefeiringen skal gjennomføres

4.Mosebok
4.Mosebok
750 Bibelguiden - 4 Mosebok del 5 Kap 8,1-9,14
/