23. februar 2022

735 Bibelguiden – Markus del 23 Kap 14,43-65

Jesus blir tatt til fange og ført til det høye råd

Markus
Markus
735 Bibelguiden - Markus del 23 Kap 14,43-65
/