22. februar 2022

734 Bibelguiden – Markus del 22 Kap 14,22-42

Jesus innstifter nattverden, forutsier Peters fornektelse og går til Getsemane.

Markus
Markus
734 Bibelguiden - Markus del 22 Kap 14,22-42
/