21. februar 2022

733 Bibelguiden – Markus del 21 Kap 14,1-21

Sammensvergelse mot Jesus. Jesus salves i Betania. Jesus og disiplene samles til påskemåltid.

Markus
Markus
733 Bibelguiden - Markus del 21 Kap 14,1-21
/