16. februar 2022

730 Bibelguiden – Markus del 18 Kap 12,1-27

Jesus taler imot fariseerne og svarer på spørsmål.

Markus
Markus
730 Bibelguiden - Markus del 18 Kap 12,1-27
/