10. februar 2022

726 Bibelguiden – Markus del 14 Kap 9,30-10,12

Jesus taler om sin død. Han underviser om faste og om ekteskapet.

Markus
Markus
726 Bibelguiden - Markus del 14 Kap 9,30-10,12
/