4. februar 2022

722 Bibelguiden – Markus del 10 Kap 6,45-7,23

Jesus går på vannet og helbreder mange syke. Diskusjoner om religiøse skikker.

Markus
Markus
722 Bibelguiden - Markus del 10 Kap 6,45-7,23
/