3. februar 2022

721 Bibelguiden – Markus del 9 Kap 6,7-44

Apostlene blir sendt ut for å forkynne, Døperen Johannes blir drept, Jesus metter 5000.

Markus
Markus
721 Bibelguiden - Markus del 9 Kap 6,7-44
/