2. februar 2022

720 Bibelguiden – Markus del 8 Kap 5,21-6,6

Jesus vekker opp Jairus datter fra de døde og blir avvist på sitt hjemsted.

Markus
Markus
720 Bibelguiden - Markus del 8 Kap 5,21-6,6
/