1. februar 2022

719 Bibelguiden – Markus del 7 Kap 4,35-5,20

Jesus stiller stormen og driver ut åndene fra mannen fra gravhulene.

Markus
Markus
719 Bibelguiden - Markus del 7 Kap 4,35-5,20
/