28. januar 2022

717 Bibelguiden – Markus del 5 Kap 3,13-39

Jesus kaller de tolv apostlene og gir dem makt over de onde åndene

Markus
Markus
717 Bibelguiden - Markus del 5 Kap 3,13-39
/