27. januar 2022

716 Bibelguiden – Markus del 4 Kap 2,18-3,12

Jesus underviser om noen forskjellige religiøse skikker.

Markus
Markus
716 Bibelguiden - Markus del 4 Kap 2,18-3,12
/