26. januar 2022

715 Bibelguiden – Markus del 3 Kap 1,40-2,17

Jesus helbreder en spedalsk mann og en lam mann. Jesus kaller Levi til å følge ham.

Markus
Markus
715 Bibelguiden - Markus del 3 Kap 1,40-2,17
/