25. januar 2022

714 Bibelguiden – Markus del 2 Kap 1,14-39

Jesus kaller de første disiplene og begynner sin gjerning

Markus
Markus
714 Bibelguiden - Markus del 2 Kap 1,14-39
/