24. januar 2022

713 Bibelguiden – Markus del 1 Kap 1,1-13

Innledning til Markus evangelium, Døperen Johannes står fram og Jesus blir døpt

Markus
Markus
713 Bibelguiden - Markus del 1 Kap 1,1-13
/