21. januar 2022

712 Bibelguiden – Profeten Jesaja del 59 – kap 66,5,-24

Flere utsagn om dom og frelse og den siste dommen

Jesaja
Jesaja
712 Bibelguiden - Profeten Jesaja del 59 - kap 66,5,-24
/