17. januar 2022

708 Bibelguiden – Profeten Jesaja del 55 – kap 61-62

Et nådens år fra Herren når Sion igjen får sin herlighet

Jesaja
Jesaja
708 Bibelguiden - Profeten Jesaja del 55 - kap 61-62
/