10. januar 2022

703 Bibelguiden – Profeten Jesaja del 50 – kap 56

Den nådige innbydelse gjelder alle, også de som ikke er jøder.

Jesaja
Jesaja
703 Bibelguiden - Profeten Jesaja del 50 - kap 56
/