3. januar 2022

698 Bibelguiden – Profeten Jesaja del 45 – kap 51,4-23

Folket oppfordres til å lytte til Herrens tjener, for hans frelse varer til evig tid.

Jesaja
Jesaja
698 Bibelguiden - Profeten Jesaja del 45 - kap 51,4-23
/