26. november 2021

679 Bibelguiden – Profeten Jesaja del 26 – kap 34

Sammenfatning at forkynnelsen så langt, både dom og frelse. Dom over Edom

Jesaja
Jesaja
679 Bibelguiden - Profeten Jesaja del 26 - kap 34
/