23. november 2021

676 Bibelguiden – Profeten Jesaja del 23 – kap 30,27-31,9

Profetier om Assurs fall og Guds makt

Jesaja
Jesaja
676 Bibelguiden - Profeten Jesaja del 23 - kap 30,27-31,9
/