8. oktober 2021

647 Bibelguiden – Profeten Mika del 1 – Mika 1,1-9

Innledning og domsord over Israel

Mika
Mika
647 Bibelguiden - Profeten Mika del 1 - Mika 1,1-9
/